Matthäus-Passion 2019

Vlissingse Oratorium Vereniging

Matthäus-Passion 2019

 

 

Op zaterdag 6 april 2019 voert de Vlissingse Oratorium Vereniging de Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach uit.

Wij nodigen zangers die graag de Matthäus-Passion (MP) willen zingen, uit om mee te doen.

Wij voeren de MP uit in projectvorm; dat wil zeggen dat iedereen die aan de uitvoering meedoet daarvoor een bepaald bedrag betaalt. De koorrepetities vinden plaats op de zaterdagochtend, en maken geen deel uit van de reguliere maandagavond-repetities van het koor van de Vlissingse Oratorium Vereniging zelf.

 

De Matthäus-Passion is dubbelkorig: er is sprake van koor 1 – instrumentaal en vocaal, en er is sprake van koor 2 – instrumentaal en vocaal.Bij de uitvoering stellen wij koor 1 (instrumentaal en vocaal) op tegenover koor 2 (instrumentaal en vocaal).

Vele bekende koorstukken uit de MP zijn dus dubbelkorig. Denk bijvoorbeeld aan het openingskoor en aan het slotkoor. De koralen in de MP worden gezamenlijk gezongen en gespeeld.

Voor de koorzangers is er qua stemhoogte geen verschil tussen koor 1 en koor 2.  

Voor beide koren streven wij naar circa 65 zangers.

Met ingang van 11 april 2018 is de inschrijving voor alle stemgroepen gesloten.

Aanmelden kan nog wel, maar dan komt u op de wachtlijst.

Orkest en solisten voor deze MP zijn al gecontracteerd.

Dirigent is Pim Overduin.

Jos Vogel zorgt voor de begeleiding op de koorrepetities en speelt mee bij de uitvoering op het kistorgel.

Overige informatie:

Datum uitvoering: zaterdag 6 april 2019, 19.00 uur
Plaats: Grote of St. Jacobskerk, Vlissingen

 

Ter info:

Palmzondag 2019: zondag 14 april

Pasen 2019: zondag 21 en maandag 22 april

Repetitiedagen*:

De repetities vinden plaats in 2019 op:

- zaterdag 12 januari
- zaterdag 26 januari
- zaterdag 9 februari**
- zaterdag 9 maart**
- zaterdag 16 maart
- zaterdag 23 maart
- zaterdag 30 maart
Tijd: 10.00 – 13.00 uur, inclusief een pauze van circa 20 minuten
* Alle data voorlopig onder voorbehoud
** Op zaterdag 16 februari is de jaarlijkse Scratch Messiah in de Sint Jacobskerk.
De voorjaarsvakantie 2019 in Nederland Zuid is van 23 februari t/m 3 maart.
Carnaval begint op zondag 3 maart.

De generale repetitie is op zaterdag 6 april 2019 vanaf 13.00 uur.

Locatie van de repetities: Scheldemond College Vlissingen, Weijevlietplein 7 (aula Sardijn-gebouw)

Inschrijving: per email naar secretariaat@vlissingse-oratoriumvereniging.nl

onder vermelding van:
- naam en voornaam
- stemgroep
- koorervaring*
- heeft u de MP eerder gezongen, zo ja waar en wanneer.*
- koor 1 of koor 2, of geen voorkeur
- leeftijd**
- indien u lid bent van de VOV, de KOV Middelburg, de COV Te Deum Laudamus Kapelle, de COV Soli Deo Gloria Sliedrecht of het Vocaal Ensemble Cantare Goes, dan vermeldt u dat erbij.
* Als u de MP nog nooit heeft gezongen is dat geen contra-indicatie voor uw deelname! Oftewel: wij moedigen u ten zeerste aan om de MP te gaan (leren) zingen.
** Bij een over-inschrijving voor een bepaalde stemgroep wegen wij uw leeftijd mee.

Kosten:

- leden VOV: € 50,00
- leden KOV Middelburg, de COV Te Deum Laudamus Kapelle, de COV Soli Deo Gloria Sliedrecht of het Vocaal Ensemble Cantare Goes: € 62,50
- overigen: € 75,00

De inschrijving loopt van begin februari tot 1 juli 2018, of zoveel korter als er voldoende inschrijvingen voor een bepaalde stemgroep zijn.

 

Inmiddels hebben alle inschrijvers begin september 2018 van ons een nader bericht gekregen, inclusief de uitnodiging om het verschuldigde bedrag vóór 1 december 2018 over te maken. Pas met het betalen van deze bijdrage is uw deelname definitief.
In geval er teveel inschrijvingen zijn voor een bepaalde stemgroep hanteren wij een wachtlijst.
Alle correspondentie over uw inschrijving en alle verdere informatie, ook tijdens de repetitieperiode ontvangt u per email van ons.

Secretariaat VOV                                                      

Noordweg 481, 4333KE Middelburg
secretariaat@vlissingse-oratoriumvereniging.nl

1 september 2018