Vrienden VOV


De Vlissingse Oratorium Vereniging is voor haar concerten en investeringen in voortdurende kwaliteitsverbetering, naast entreegelden, deels afhankelijk van bijdragen van:

  • Subsidiegevers (Gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland)
  • Sponsors (Bedrijven en instellingen)
  • Donateurs

De sponsors en donateurs vormen naast de subsidiegevers een belangrijke groep, die wij graag blijven stimuleren om ons oratoriumkoor te ondersteunen. Nieuwe sponsors en donateurs zijn echter hard nodig en van harte welkom om het financiële draagvlak te versterken.

De VOV biedt sponsors een waardevolle tegenprestatie welke wij graag met u willen bespreken.

Voor donateurs bieden wij o.a. korting op de toegangsbewijzen van onze concerten etc.

Voor nadere details en inlichtingen kunt u zich per mail wenden tot de bestuursleden en de penningmeester van de Stichting Vrienden van de Vlissingse Oratorium Vereniging de heer F. Spoor.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Vlissingse Oratorium Vereniging wordt gevormd door:

Els Pleijte voorzitter
Frans Spoor penningmeester, tevens contactpersoon
vacature secretaris
Martin Ruppert lid