Home

De inschrijving om mee te zingen met Verdi - Requiem is begonnen. Meld je nu aan via ons formulier.
Voor meer informatie, zie onze Verdi-informatiepagina.

 

Wij danken u voor uw betrokkenheid bij ons koor en uw trouw en support in het afgelopen jaar.
Juist op het moment dat we bezig zijn de omslag te maken naar Zeeuws Concertkoor moeten wij door de coronapandemie repetities en concerten annuleren. Een moeilijke tijd, maar dat geldt voor iedereen.

In 2021 bestaat de VOV 75 jaar. We hebben nu al de stellige verwachting dat we daar in de eerste helft van dat jubileumjaar geen uiting aan kunnen geven. Ons grote jubileumconcert staat nu gepland op 11 december 2021 in de Sint Jacobskerk te Vlissingen. Wij hopen u daar in ieder geval weer te mogen begroeten.

Dus mocht u denken, wat is het stil in de Sint Jacobskerk: wij zijn volop bezig om deze crisis goed te doorstaan en met uw support en zodra het kan daar weer aan de slag te gaan.

 

Welkom! U bevindt zich op de site van de Vlissingse Oratorium Vereniging, kortweg de VOV. De site is bedoeld voor belangstellenden, sponsors of mogelijk toekomstige sponsors, donateurs, concertbezoekers, maar ook voor (komende) leden, dirigent en bestuur van de vereniging. Om elkaar te helpen bij de communicatie onderling. Of om u te informeren over concerten, achtergronden, drijfveren en foto's van onze vereniging. Een gemakkelijke brug van de VOV naar u. We hopen dat u de site vaak zult bezoeken, eens wilt reageren en misschien op zoek gaat naar de laatste nieuwtjes van de vereniging. U bent van harte uitgenodigd.

Helaas kan ons koor op dit moment als gevolg van de covid19-pandemie niet in een normale samenstelling én in een normale opstelling repeteren. In de maanden september en oktober hebben wij nog kunnen repeteren in twee groepen tot maximaal 30 zangers. Wij deden dat met inachtname van alle veiligheidsvoorschriften in onze vaste repetitielocatie: de aula in het Sardijngebouw van het Scheldemond College  te Vlissingen. Door de maatregelen van het kabinet die op 4 november jl. zijn ingegaan, is deze vorm van repeteren ook niet meer mogelijk. Wij verwachten dat deze situatie nog wel enkele weken kan voortduren. Zodra wij weer van start kunnen gaan, zullen wij dat ook op deze website melden. Desondanks zijn nieuwe leden, met name sopranen, tenoren en bassen, van harte welkom.  Aanmelden via: bestuur@vlissingse-oratoriumvereniging.nl
 
In 2021 bestaat onze Vlissingse Oratorium Vereniging 75 jaar. Wij hebben voor dit jubileum een uitgebreid concertprogramma opgesteld. In hoeverre wij dit concertprogramma ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren is afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de pandemie, c.q. de maatregelen van de overheid ter bestrijding ervan. De Matthäus-Passion, die gepland stond op 20 maart 2021 in de Sint Jacobskerk te Vlissingen, is inmiddels geannuleerd. Deze komt nu in de agenda te staan op 25 maart 2023. Ook de Via Crucis op Goede Vrijdag 2 april 2021 in de Grote Kerk van Veere  hebben wij moeten afgelasten. Deze wordt doorgeschoven naar Goede Vrijdag 15 april 2022. 
 
Voor het verdere concertprogramma van de VOV / Zeeuws Concertkoor in 2021 - zie ons jaarplan 2021.